รพ.พระมงกุฏฯ วางใจให้ "ดอร์ทมุ่นด์โปรซีรี่ยส์" เป็นรองเท้าคู่กาย