หน.ห้องผ่าตัดโสต รพ.ศิริราช เราใช้ดอร์ทมุ่นด์ทั้งเดิน ทั้งยืนทั้งวิ่งในการทำงาน เพื่อสุขภาพของเรา